http://www.drchookiat.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติวตำรวจ

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

วิธีการชำระเงิน

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

PETCHARAT ACADEMY

ติวสอบธกส.ปี ุ60 กับดร.ชูเกียรติ สอนสดๆ เท่านั้นตอบโจทย์

เตรียมพร้อมสอบ ธกส. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และพัฒนาธุัรกิจ

ติวภาคก (ก.พ.) พิเศษสำหรับผู้สอบผ่านภาค ข ค แ้ล้ว

กฎหมาย ระเบียบ ภาค ข. ท้องถิ่น โหลดฟรีไปอ่านได้ทันที เกือบทุกตำแหน่ง

ติวท้องถิ่นปี 60 กับดร.ชูเกียรติ กรุงเทพ รุ่นเดียว ติวสดๆ

ติว ภาคก (ก.พ.) Online กับ ดร.ชูเกียรติ

ติว ภาค ก.(ก.พ.) 61 กับดร.ชูเกียรติ เทพภาคก

Fan Page ของเพชรรัตน์ อคาเดมี

ติวนายสิบตรวจ สายปราบปราม ตม. อำนวยการ ปี 2562

ติวสอบภาคก (กพ.) 60 สดๆ กับดร.ชูเกียรติ เทพภาคก

ติวท้องถิ่น ปี57 กับ ดร.ชูเกียรติ กรุงเทพ และทั่วประเทศ

ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยิ่ยมให้กำลังใจ ดร.ชูเกียรติ

ดาวรุ่งเทพภาค ก.

ออมสินเชิญดร.ชูเกียรติ ติวสอบออมสิน

ม.ธรรมศาสตร์ เชิญดร.ชูเกียรติสอนภาค ก(ก.พ.) ปี58

อบจ.ราชบุรีเชิญดร.ชูเกียรติติวเข้มท้องถิ่น 57

คนเก่งจาก DSI สอบภาคก.(ก.พ.)ไม่ยากถ้า...เรียนกับดร.บอย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญดร.ชูเกียรติบรรยาย ภาคก.(ท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญดร.ชูเกียรติบรรยายติวสอบภาคก.(ก.พ.)

กรมสรรพากร เชิญดร.ชูเกียรติสอน ภาคก.(ก.พ.)57

รับราชการได้อีกคน จากศิษย์ที่รักครู

ธกส.เชียงใหม่เชิญ ดร.ชูเกียรติ บรรยายสอบธกส. 57

กระทรวงอุตสาหกรรมเชิญเทพภาคก. บรรยายติวสอบภาคก.(ก.พ.) 56

สอบก.พ. ป.โทผ่าน จากสตง. คนเก่ง

จากคนขับแท๊กซี่ มาเป็นนายสิบตำรวจ ศิษย์ดร.ชูเกียรติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญเทพภาคก. ติวบรรยายสอบภาคก.(ก.พ.)

PETCHARAT ACADEMY กับวันแรกของตำรวจติดดาว

บทสัมภาษณ์จากใจ ด.ต.คมศักดิ์ สารบรรณ ติดดาวดังฝัน

ยังไงๆก็ต้องแม่นหลักไว้ก่อน คำตอบสุดท้าย

ตัวอย่างคนสู้ สอบภาคก.มาหลายปี สุดท้ายมาเป็นศิษย์ดร.ชูเกียรติ ผลเป็นอย่างไร??

ถอดรหัสฉายา เทพภาคก.ของดร.ชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนายตำรวจชั้นประทวนปี2556ที่สอบได้ทั้ง 3 ท่าน

ตัวอย่างข้อสอบ กพ ภาค ก.

เส้นทางสู่ชีวิตข้าราชการ

สถิติ

เปิดเว็บ01/06/2011
อัพเดท13/12/2018
ผู้เข้าชม1,315,855
เปิดเพจ2,104,301

กฎหมาย ระเบียบ ภาค ข. ท้องถิ่น โหลดฟรีไปอ่านได้ทันที เกือบทุกตำแหน่ง

กฎหมาย ระเบียบ ภาค ข. ท้องถิ่น โหลดฟรีไปอ่านได้ทันที เกือบทุกตำแหน่ง

สำหรับลูกศิษย์ ที่จะสอบท้องถิ่นสนามใหญ่ ปี 2556ผมได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบที่จำเป็นต่อการสอบ ภาค ข. ในส่วนที่นอกเหนือจากหนังสือ เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น ปี 56 (ผู้สอบต้องอ่านเพิ่มเติมนะครับ)ในตำแหน่งต่าง ๆ เท่าที่พอจะรวบรวมมาได้
วิธีการอ่านอย่างถูกวิธี1. โหลดพร้อมพรินท์มาเพื่ออ่าน ค่อย ๆ อ่านไม่ต้องรีบ


2. ให้เขียนสรุปด้วยตัวเอง แต่ละหมวด ของกฎหมาย ระเบียบ (จำเป็น)


3. เมื่อทำสรุปด้วยตนเองได้ ให้หัดออกข้อสอบแล้วนำข้อสอบไปให้เพื่อนทำ


4. ให้จัดกลุ่มเพื่อน และแลกข้อสอบที่ตนออกให้ทำและวัดผลเท่านี้ภาคก ข. ก็ไม่ยาก อย่าเอาแต่อ่านพวกเก็งข้อสอบที่ขายกันอยู่ตัวเรานี่แหละคือขุมพลังทางปัญญาที่สำคัญที่สุด เรียนอย่างผู้ใหญ่ต้องหัดทำโจทย์ ข้อสอบเองครับ รับรองได้ผลแน่นอน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 


                1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


                2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย


                   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.


                3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของราชการท้องถิ่น


                4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.


                5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร              1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


              2. พรบ. ทะเบียนราษฎร 2535


              3. พรบ. ทะเบียบราษฎร ฉบับที่ 2


              4. พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน


              5. กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ด้วยคอมพิเตอร์


              6. กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร


              7. กฎกระทรวงวิธีกำจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร 2550ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


                1. ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ

     

                2. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


              1.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


              2. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา


              3. ความรู้ในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ


                   (เอกสารติว.....ให้เฉพาะผู้มาติวสดกับดร.ชูเกียรติ เท่านั้น)               4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11              5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 2556 -2561              6. แผนยุทธศาสตร์ประเทศ (แผนล่าสุด)


                     
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา


               1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ


               2. พรบ. สภาครูและบุคลากรการศึกษา


               3. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา


               4. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


               5. พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำแหน่ง : นักผังเมือง


              1.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


              2. พรบ.การผังเมือง


              

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน


              1. พรบ. ข้อมูลข่าวสาร


              2. พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


              3. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของอปท.


             4. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี


       

             5. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน (เอกสาร...มอบให้ผู้มาติวเท่่านั้น)ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี


             1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


             2. พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ


             3. พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ


             4. พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่


             5. พรบ.ภาษีป้าย


             6. พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


             7. ระเีบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินของอปท.


             8. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของราชการท้องถิ่น


             9.ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.


            10. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของอปทตำแหน่ง :  นักวิชาการประชาสัมพันธ์


         1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


         2. พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


         

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  นักวิชาการสาธารณสุข


และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


        1. พรบ. การสาธารณสุข 2535


        2.พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522


        3. พรบ. ข้อมูลข่าวสาร


        4. พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545


        5. พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง        6. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เฉพาะนักวิชาการสิ่งแวดล้อม)ตำแหน่ง : นิติกร


         1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


ื         2. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


         3.พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น


         4. พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและัผู้บริหาร


         5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534


         6. พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง         7. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดตำแหน่ง : บุคลากร


        1. พรบ. ข้อมูลข่าวสาร


        2. พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง        3. พรบ. ความรับผิดทางละเมิด        4. พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

        5. พรฎ. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


        6. ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล (เอกสารติว มอบให้ผู้มาติวเท่านั้น)ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ


        1. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


        2. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับ เบิก เก็บรักษาเงินของอปท.


        3. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของราชการท้องถิ่น


        4. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของอปท.ตำแหน่ง : เทศกิจ


        1. พรบ. ข้อมูลข่าวสาร


        2. พรบ. วิธีปฎิบัติทางปกครอง


        3. พรบ. ความรับผิดทางละเมิด


        4. พรบ.จัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล


        5. พรบ.มาตราชั่งตวงวัด 2542


        6. พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี


    


     
สุดท้าย กฎหมายสำหรับทุกตำแหน่ง สำคัญ เน้นการสอบครั้งนี้


               1. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


               2.พรบ. ความรับผิดทางละเมิิด


               3.พรบ. ข้อมูลข่าวสาร


               4. แผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลยิ่งลักษณ์


                  ขอให้เน้นอ่านกระทรวงมหาดไทย !!!


               5. วิสัยและพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


               6. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


               7. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


               8. พรบ.เมืองพัทยา


               9. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วน ภาคก. ท้องถิ่น ในส่วน เลข ภาษาไทย และกฎหมายหลัก ๆ ท้องถิ่นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น ปี 56เขียนโดย ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ สามารถหาซื้อได้ตาม ซีเอ็ด ทุกสาขาทั่วประเทศหรือพบกันที่การติวสดที่กรุงเทพ และต่างจังหวัด


รายละเอียดคลิ๊กนอกจากนี้ ผู้สอบต้องติดตามข่าวสารบ้านเมือง ผู้เขียนแนะนำให้อ่าน เวบผู้จัดการเวบ มติชน  เวบคมชัดลึก ในส่วนบทวิเคราะห์ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ถ้าลูกศิษย์ท่านใด อ่านแล้วไม่สามารถทำความเข้าใจได้จริง ๆ แนะนำให้อ่านหลาย ๆ รอบ ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ อ่าน แต่ถ้ายังไม่เข้าใจสอบถามผมได้เมื่อพบกันตอนติวครับด้วยรัก ขอให้เข้มแข็งครับ ดร.ชูเกียรติ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view