http://www.drchookiat.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ติวตำรวจ

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

วิธีการชำระเงิน

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

PETCHARAT ACADEMY

ติวสอบธกส.ปี ุ60 กับดร.ชูเกียรติ สอนสดๆ เท่านั้นตอบโจทย์

เตรียมพร้อมสอบ ธกส. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และพัฒนาธุัรกิจ

ติวภาคก (ก.พ.) พิเศษสำหรับผู้สอบผ่านภาค ข ค แ้ล้ว

กฎหมาย ระเบียบ ภาค ข. ท้องถิ่น โหลดฟรีไปอ่านได้ทันที เกือบทุกตำแหน่ง

ติวท้องถิ่นปี 60 กับดร.ชูเกียรติ กรุงเทพ รุ่นเดียว ติวสดๆ

ติว ภาคก (ก.พ.) Online กับ ดร.ชูเกียรติ

ติว ภาค ก.(ก.พ.) 61 กับดร.ชูเกียรติ เทพภาคก

Fan Page ของเพชรรัตน์ อคาเดมี

ติวนายสิบตรวจ สายปราบปราม ตม. อำนวยการ ปี 2562

ติวสอบภาคก (กพ.) 60 สดๆ กับดร.ชูเกียรติ เทพภาคก

ติวท้องถิ่น ปี57 กับ ดร.ชูเกียรติ กรุงเทพ และทั่วประเทศ

ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยิ่ยมให้กำลังใจ ดร.ชูเกียรติ

ดาวรุ่งเทพภาค ก.

ออมสินเชิญดร.ชูเกียรติ ติวสอบออมสิน

ม.ธรรมศาสตร์ เชิญดร.ชูเกียรติสอนภาค ก(ก.พ.) ปี58

อบจ.ราชบุรีเชิญดร.ชูเกียรติติวเข้มท้องถิ่น 57

คนเก่งจาก DSI สอบภาคก.(ก.พ.)ไม่ยากถ้า...เรียนกับดร.บอย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญดร.ชูเกียรติบรรยาย ภาคก.(ท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญดร.ชูเกียรติบรรยายติวสอบภาคก.(ก.พ.)

กรมสรรพากร เชิญดร.ชูเกียรติสอน ภาคก.(ก.พ.)57

รับราชการได้อีกคน จากศิษย์ที่รักครู

ธกส.เชียงใหม่เชิญ ดร.ชูเกียรติ บรรยายสอบธกส. 57

กระทรวงอุตสาหกรรมเชิญเทพภาคก. บรรยายติวสอบภาคก.(ก.พ.) 56

สอบก.พ. ป.โทผ่าน จากสตง. คนเก่ง

จากคนขับแท๊กซี่ มาเป็นนายสิบตำรวจ ศิษย์ดร.ชูเกียรติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญเทพภาคก. ติวบรรยายสอบภาคก.(ก.พ.)

PETCHARAT ACADEMY กับวันแรกของตำรวจติดดาว

บทสัมภาษณ์จากใจ ด.ต.คมศักดิ์ สารบรรณ ติดดาวดังฝัน

ยังไงๆก็ต้องแม่นหลักไว้ก่อน คำตอบสุดท้าย

ตัวอย่างคนสู้ สอบภาคก.มาหลายปี สุดท้ายมาเป็นศิษย์ดร.ชูเกียรติ ผลเป็นอย่างไร??

ถอดรหัสฉายา เทพภาคก.ของดร.ชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนายตำรวจชั้นประทวนปี2556ที่สอบได้ทั้ง 3 ท่าน

ตัวอย่างข้อสอบ กพ ภาค ก.

เส้นทางสู่ชีวิตข้าราชการ

สถิติ

เปิดเว็บ01/06/2011
อัพเดท13/12/2018
ผู้เข้าชม1,315,851
เปิดเพจ2,104,295

ค่านิยม 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่รัฐถือปฏิบัติ

ค่านิยม  5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่รัฐถือปฏิบัติ

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ

               ปัจจุบันข้าราชการไทยยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ  ถ้าข้าราชการไทยมีค่านิยม

สร้างสรรค์ 5 ประการ  เป็นหลักสูงสุดในการปฏิบัติงานแล้ว  จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ตามแผนปฏิรูประบบ

การบริหารราชการภาครัฐ  ส่งผลให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกที่ประชาชนทำให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  สังคมไทยมีเสถียรภาพและเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจาก

นานา ประเทศสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ 

                1.กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ชอบธรรม  เสียสละ  อดทน  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ

               2.ซื่อสัตย์  และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา  มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน  ต่อผลการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร  และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

              3.โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง  ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

              4.ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง  การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้บริการ  ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ  เมตตา  เอื้อเฟื้อ

              5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง  ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด  ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า  เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง  เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

 

บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อให้ข้าราชการใช้เป็นหลักในการครองตน และครองงาน 

จาก มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  สำนักงาน ก.พ.

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view