ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ เทพภาค ก.ติวภาค ก.กพ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ติวสอบ ธ ก ส  ติวสอบปลัดอำเภอ  ทั่วประเทศ พร้อม  DVD เอกสารประกอบการสอน สอนเร็ว สอนสนุก วิเคราะห์ตีโจทย์ ตีประเด็น ชนิดการทำข้อสอบเพื่อบริหารเวลา www.drchookiat.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ 083-4319545